Wijzigingen in situatie patiënt tijdig doorgeven

Wanneer de situatie van de patiënt wijzigt dan kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor het zorgplan. De behandelend podotherapeut wordt niet altijd op de hoogte gehouden van wijzigingen en het kan dat je als pedicure hier eerder van weet. Ben je op de hoogte van wijzigingen laat dit dan weten aan de behandelend podotherapeut via het DMvoetzorg portaal of via e-mail. Wanneer wijzigingen niet tijdig worden aangepast in het behandelplan dan kan het zijn dat er behandelingen worden uitgevoerd die buiten de vergoedingen vallen of dat het aantal behandelingen moet worden opgehoogd. Denk aan wijzigingen in de hoofdbehandelaar, wijzigingen in zorgprofiel, wijzigingen in woonsituatie (WLZ-indicatie, zie hieronder), etc.

Vergoeding van DM-voetzorg bij patiënten met een WLZ-indicatie

Er zijn de volgende mogelijkheden voor de vergoeding van DM-voetzorg bij patiënten met een WLZ-indicatie

1. De patiënt heeft een WLZ-indicatie maar verblijft thuis
In het geval dat een patiënt die DM-voetzorg nodig heeft thuis verblijft met een WLZ indicatie dan valt normaliter de medische zorg onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of specialist valt en loopt de financiering van de voetzorg via de ZVW (zorgverzekeringswet), dus rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

2. De patiënt heeft een WLZ-indicatie en is opgenomen in een WLZ-instelling (verpleeghuis)
Er zijn dan drie verschillende mogelijkheden:
a. De patiënt die DM-voetzorg nodig heeft, heeft een WLZ-indicatie voor opname in een verpleeghuis zonder behandeling.
In het geval dat deze patiënt DM-voetzorg nodig heeft valt meestal de medische zorg onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of specialist en loopt de financiering via de ZVW.
b. De patiënt heeft een WLZ-indicatie voor opname in verpleeghuis met behandeling.
Als voor de patiënt, gelet op zijn zorgzwaartepakket,  geen totaal zorgplan van toepassing is onder aansturing van de specialist ouderengeneeskunde dan verloopt de vergoeding van de DM-voetzorg via de ZVW.
c. De patiënt heeft een WLZ-indicatie voor opname in verpleeghuis met behandeling.
De financiering van DM-voetzorg verloopt via het verpleeghuis (WLZ) als voor de patiënt gezien zijn zorgzwaartepakket een totaal zorgplan van toepassing is onder aansturing van de specialist ouderengeneeskunde. De DM-voetzorg maakt dan onderdeel uit van het totale zorgplan, zodat de podotherapeut zijn behandeling steeds moet afstemmen met de specialist ouderengeneeskunde en andere (voet)zorgverleners. Voor de zorginkoop van de DM-voetzorg behoeft de zorginstelling niet de zorgmodule te volgen.

Indien het in een bepaalde situatie niet duidelijk is of de financiering van de DM-voetzorg voor een patiënt met een WLZ-indicatie verloopt via de WLZ-instelling of via de ZVW dan wordt er overleg gevoerd met de WLZ-instelling.