Vergoeding door uw zorgverzekeraar?
Podotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat de kosten géén invloed hebben op uw eigen risico. Afhankelijk van uw ziektenkostenverzekering kunt u uw rekening, nadat u deze heeft voldaan, indienen bij uw zorgverzekeraar. Om er achter te komen of u ook in aanmerking komt voor een vergoeding voor podotherapie kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar of klik hier voor een overzicht van de vergoedingen bij verschillende zorgverzekeraars. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvullende verzekering
De kosten voor podotherapie worden NIET vergoed uit de basisverzekering (behalve voor een bepaalde groep patiënten met diabetes mellitus voor bepaalde onderzoeken) en hebben hierdoor géén invloed op uw eigen risico. Podotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars wél vergoed uit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoedingen verschillen per verzekering en per pakket. Vraag uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt en kies een zorgverzekering die aansluit bij uw zorgbehoefte. U bepaalt immers zelf de hoogte van de vergoeding door de keuze van uw zorgverzekering en uw keuze van uw aanvullende pakket.

Tarieven
Wij hebben verschillende onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden tot onze beschikking waarvan de kosten verschillen. Om u inzicht te geven in onze tarieven hebben we de meest voorkomende hieronder genoemd. 

Omschrijving

Tarieven in Euro, inclusief BTW

Consult/ eerste controle

€31,00

Eerste onderzoek

€69,00

Eerste onderzoek en zolen (excl. controle)

€230,00 - €245,00

Eerste onderzoek en zolen kind t/m 12 jaar (excl. controle)                             €195,00

Eerste onderzoek en orthese klein

€87,00

Eerste onderzoek en orthese groot

€117,00

Eerste onderzoek en nagelbeugel

€113,00

Instrumentele behandeling

vanaf €36,00

Verbandtherapie

vanaf €9,00

Huisbezoek (excl. onderzoek en behandeling)               

€43,00

Gereserveerde afspraaktijd

€30,00

Verzuimde afspraak
Wanneer u verhinderd bent op uw gemaakte afspraak, verzoeken wij u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, zodat we andere patiënten hier in kunnen plannen. Verzuimt u uw afspraak of zegt u uw afspraak niet op tijd af dan zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 


Uw rekening via Infomedics
In onze praktijk geven we u graag alle aandacht en goede zorg. We hebben daarom het versturen en het innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig
Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Uw rekening op papier of digitaal?

Wanneer u uw e-mail adres en mobiele nummer doorgeeft aan ons kunt u uw facturen digitaal ontvangen, zodat u ze altijd eenvoudig kunt opzoeken en kan doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

U krijgt de eerste keer een papieren rekening en een e-mail waarin u wordt uitgenodigd een account aan te maken op infomedics.nl Uw rekeningen worden dan op uw account gezet, zodat u er altijd bij kan. Wanneer een nieuwe rekening klaar staat ontvangt u een e-mail.

U kunt natuurlijk ook uw facturen op papier blijven ontvangen. Wanneer u geen digitale factuur wilt ontvangen dan maakt u gewoon geen account aan. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Bankgegevens Infomedics
NL34ABNA0243240058 t.n.v. Infomedics o.v.v. het rekeningnummer

Heeft u vragen over uw rekening? Kijk dan bij de veel gestelde vragen op www.infomedics.nl of bel met de servicedesk op 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Betalingsregeling
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de servicedesk van Infomedics op 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling. 

Betalingsvoorwaarden Infomedics
Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.

Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.

De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.

Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.